Privacy Verklaring

DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

https://www.vegan-body.nl & https://www.reismedicatie.nl

Privacy policy

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2021.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. 

Voor het gebruik van deze website, dienstverlening en onze online diensten gelden de volgende voorwaarden:


 1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: RvR enterprises B.V.
Adres: Emmy Andriessestraat 412, 1087LS Amsterdam
Website: https://www.vegan-body.nl & https://www.reismedicatie.nl
Telefoon + whatsapp: 0613998347
Inschrijfnummer KvK:  84244437

BTW-nummer: NL863145206B01


Bij het gebruik maken van onze websites, https://www.vegan-body.nl & https://www.reismedicatie.nl, kunnen er op verschillende momenten gegevensvergaring en gegevensverwerking plaatsvinden van jouw privé informatie. Natuurlijk wilt u dat deze gegevens zorgvuldig worden behandeld. Wij begrijpen dat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bestelt u bijvoorbeeld een product bij Vegan-Body.nl of Reismedicatie.nl dan vragen wij u om bepaalde gegevens met als doel: het communiceren over de bestelling, het product afleveren en de bestelling te administreren.


Gegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Geboortedatum
  Wanneer u gebruikmaakt van AfterPay als betaalmethode, zijn wij verplicht uw geboortedatum te vragen. Daarmee kan AfterPay vaststellen of u 18 jaar of ouder bent. Kijk voor de privacy-statement van AfterPay op deze pagina.
 • (Post)adres
  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en persoonlijke briefpost.
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres.
  Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 • Klantnummer
 • Bestelnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bijvoorbeeld na een bestelling)
 • Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
 2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
 3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
 1. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via RvRenterprisesBV@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Betalingen vinden plaatst op een beveiligde betaalomgeving van onze partner Shopify. Uw rekeningnummer wordt enkel gebruikt wanneer wij geld moeten overmaken naar u. In het geval van retourneren bijvoorbeeld.


Als u gebruik maakt van onze website of op een andere manier contact opneemt met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens zijn:

 • IP adres
 • Device type
 • Website gebruik en gedrag (cookies)
 • Communicatievoorkeuren en instellingen

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Vegan-Body.nl; Reismedicatie.nl; RvR enterprises B.V. of een derde


Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Vegan-Body.nl of Reismedicatie.nl mogelijk hun persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Vegan-Body.nl en Reismedicatie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.
 • Het afhandelen van bestellingen, het verwerken van financiële administratie en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van een producten en het vervullen van garantieverplichtingen.
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u af te melden.
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • RvR enterprises B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • RvR enterprises B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • RvR enterprises B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Delen met derden

RvR enterprises B.V.; Vegan-Body.nl en Reismedicatie.nl deelt uw persoonsgegevens met derden met bijbehorende redenen:

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie)
 • Vegan-Body.nl en Reismedicatie.nl gebruikt ook diensten van derde partijen die de rol vervullen van 'verwerkers' (bijvoorbeeld voor de hosting van de website).
 • Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • RvR enterprises B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RvR enterprises B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd.

Uw rechten

Wanneer u inzage wilt hebben in jouw persoonsgegevens dan kunt u dat ons laten weten door een email te sturen naar RvRenterprisesBV@gmail.com. Na verplichte controles, zodat wij zeker zijn dat wij de juiste persoon voor ons hebben, zullen wij deze gegevens met u delen.

Het wijzigen en verwijderen van de gegevens kunt u zelf doen wanneer u een account hebt. Lukt dat niet? Stuur ons een email dan doen wij dat voor u. Let er op, dat verwijderde data niet meer terug te halen is.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RvR enterprises B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RvR enterprises B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een voorbeeld:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RvR enterprises B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar RvRenterprisesBV@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RvR enterprises B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging (Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens)

 1. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.


Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 5. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 6. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 7. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

Op het volgende e-mailadres: RvRenterprisesBV@gmail.com

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Zie tevens onze algemene voorwaarden (link voorwaarden)

Deze documenten zijn beschikbaar in pdf. Indien gewenst sturen wij u een gratis kopie toe via e-mail of post.


Vragen

Heeft u vragen, is er iets niet helemaal duidelijk? Laat het ons weten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via RvRenterprisesBV@gmail.com


Disclaimer
Artikel 1 - Algemene informatie 

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen, dossiers en productinformatie. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voor- komen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz. 

Artikel 2 - Persoonlijke adviezen 

Wij kunnen geen medische adviezen geven per email of telefoon. U zult altijd worden doorverwezen naar uw huisarts, tandarts, mondhygiënist of organisatie die u wel kan adviseren. Onze websites zijn niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangen in geen geval een medisch consult. Wel kunt u veel informatie vinden op www.thuisarts.nl

Artikel 3 – Beweringen en meningen 

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider. 

Artikel 4 - Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets van onze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bovenstaande ondernemer. Alle foto’s en productomschrijvingen op onze websites zijn eigendom van bovenstaande ondernemer of is toestemming verleend door de eigenaar. © 

Artikel 5 - Vragen of opmerkingen 

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met bovenstaand contactgegevens. 

Contactformulier